tekst hier

Werkconferentie Arbeidsmarktagenda op 21 januari

Op 21 januari 2019 wordt in Utrecht de Werkconferentie Arbeidsmarktagenda gehouden waarin met deelnemers concrete plannen worden besproken voor verbetering van de positie van werkenden in de culturele en creatieve sector op de arbeidsmarkt.

Samen toewerken naar het nieuwe normaal: een eerlijke beloning, professionalisering en ruimte voor ondernemerschap voor al die makers en ‘mogelijkmakers’ in de culturele en creatieve sector. Dat is het motto van de Werkconferentie Arbeidsmarktagenda die op maandag 21 januari 2019 wordt gehouden in TivoliVredenburg in Utrecht.

Sinds de Arbeidsmarktagenda in november 2017 werd gepresenteerd is er door veel mensen hard gewerkt om de daarin opgenomen agendapunten uit te werken. Tijdens de Werkconferentie gaan de aanjagers van de verschillende agendapunten met deelnemers aan de slag om de plannen voor een betere arbeidsmarktpositie te concretiseren. Deelnemers kunnen meedenken over de mogelijkheden om de afzonderlijke agendapunten in praktijk te brengen. Met mensen van binnen en buiten de cultuursector kunnen zij in gesprek over manieren om de arbeidspraktijk in de sector te veranderen.
Het tweede deel van de middag is er een plenaire sessie in aanwezigheid van de minister van OCW, Ingrid van Engelshoven. De dag wordt afgesloten met een borrel om in informele sfeer nog even verder te praten.

Voor wie?

De Werkconferentie is bedoeld voor makers en mogelijkmakers in de culturele en creatieve sector, medewerkers van fondsen, gemeentes en ministeries, vertegenwoordiger of leden van beroepsverenigingen, vakbonden, brancheverenigingen en koepels en ieder ander die zich betrokken voelt bij de positie van de culturele en creatieve sector op de arbeidsmarkt?

Programma

13.00 – 13.30 uur Registratie & Ontvangst
13.30 – 13.50 uur Ontvangst door dagvoorzitter Ruben Maes met openingsfilm van Yuri Veerman en Bob Mayata
14.00 – 15.00 uur Tafelgesprekken met de ‘aanjagers’ van de agendapunten (deelsessies)
15.30 – 15.40 uur Opening plenaire slotsessie
15.40 – 15.55 uur Derk Loorbach van Studio DRIFT over de samenleving in verandering
15.55 – 16.45 uur Panel gesprekken

Panel 1: Perspectief op de veranderende arbeidsmarkt: de blik van buiten
Deelnemers: Mei Li Vos (Bestuurder AVV, lijsttrekker Eerste Kamer PvdA), Henriëtte Prast (hoogleraar persoonlijke financiële planning aan de Universiteit van Tilburg, senator D66), e.a.

Panel 2: Wat gebeurt er daadwerkelijk op de vloer: de blik van binnen
Deelnemers: Marene Elgershuizen (Platform Musici), Andreas Fleischmann (Meervaart) en Kevin de Randamie (Braenworks), Freek van den Bergh (fotojournalist)

16.45 – 17.15 uur Afsluiting
17.15 uur Borrel

Aanmelden
Kijk voor meer informatie en aanmelden op www.naarhetnieuwenormaal.nl