tekst hier

Studie naar Fair Practice Code in creatieve sector online

Het volledige rapport van SiRM en PPMC over de financiële consequenties van de toepassing van de Fair Practice Code in de creatieve industrie is nu online.

Op verzoek van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie hebben SiRM en PPMC de financiële consequenties van de toepassing van de Fair Practice Code bij zeventien meerjarig door het Stimuleringsfonds gesubsidieerde instellingen berekend. Het volledige eindrapport is nu beschikbaar via stimuleringsfonds.nl.

Het onderzoek laat onder meer zien dat de meerkosten van de toepassing van de Fair Practice Code bij deze door het fonds meerjarig ondersteunde instellingen op korte termijn minimaal 1,8 miljoen euro bedragen (20% van de personele lasten). Additionele meerkosten worden op 1,6 miljoen euro begroot. Indexatie van de personele lasten vergt in de periode 2017-2021 cumulatief een bedrag van 800.000 euro.

Hoogste meerkosten

De meerkosten in de creatieve industrie zijn – uitgedrukt als percentage van de personele lasten – het hoogste van de tot nu toe onderzochte delen van de culturele en creatieve sector (vijf keer zo hoog als het gemiddelde), stelt het rapport. Dat komt mede doordat de beloning van het personeel ten opzichte van de andere onderzochte deelsectoren laag is.

De meerkosten bestaan voor ruwweg de helft uit een compensatie voor tekortschietende beloningen en voor de andere helft uit een compensatie voor onbetaald structureel overwerk.

Aanbevelingen

De onderzoekers doen twee belangrijke aanbevelingen voor de creatieve sector. De eerste is dat er een een richtlijn voor het functie- en loongebouw in de creatieve sector moet komen. Het ontbreken hiervan in combinatie met beperkte financiële middelen heeft namelijk geleid tot een (gemiddeld) tekortschietende beloning in de creatieve industrie.

Verder is het van groot belang dat de indexatie van de personele lasten structureel wordt vastgelegd, zodat de achterstanden in de beloning ten opzichte van andere sectoren niet verder oplopen. Voor de indexatie kan bijvoorbeeld worden aangesloten bij de ontwikkeling van de salarissen van de rijksambtenaren.

Meepraten

De komende weken organiseert het Stimuleringsfonds drie bijeenkomsten voor makers en instellingen waarin zij de contouren van haar nieuwe beleid voor 2021-2024 met het werkveld bespreekt. De toepassing van de Fair Practice Code is een van de gespreksonderwerpen.

De sessie worden gehouden op:

maandag 16 september, 15:00 – 17:45 uur, LocHal Tilburg (Glazen zaal)
maandag 23 september, 15:00 – 17:45 uur, Rozet Arnhem
maandag 30 september, 15:00 – 17:45 uur, BlueCity Rotterdam

Aanmelden voor een van de sessies kan via het aanmeldformulier.