tekst hier

Op dinsdag 14 april jongstleden werd ‘De staat van de Arbeidsmarktagenda’ virtueel overhandigd tijdens het live uitgezonden vraaggesprek met minister van Engelshoven. Deze publicatie beschrijft de vorderingen van de afgelopen twee jaar in het doen en denken over versterking van de arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector. De ‘Arbeidsmarktagenda Culturele en Creatieve Sector’ werd in 2017 opgesteld als opdracht aan de culturele sector en aan de politiek.

Lees de publicatie hier

De coronacrisis, waarvan we de gevolgen nog lang niet kunnen overzien, plaatst deze publicatie in een ander daglicht. Dat maakt de Arbeidsmarktagenda niet minder urgent, integendeel. De crisis legt nu al de grootste zwakte van onze sector genadeloos bloot: de kwetsbare positie van de vele zzp’ers en flexwerkers.

Vanaf 1 januari 2020 heeft Platform ACCT de uitvoering van de agenda overgenomen van de Regiegroep. Kunsten ’92 geeft het platform de volgende boodschap mee: Lees de publicatie hier.[/button] `Onze hoop is dat de sector met steun van het Platform ACCT op een voortvarende manier verder gaat, om in deze nieuwe werkelijkheid de positie van alle werkenden in onze sector te verbeteren. Opdat de kunst op waarde wordt gewogen. En simpelweg omdat een sterke culturele en creatieve sector van vitaal belang is voor de samenleving als geheel.’