tekst hier

Per 1 januari 2020 is Platform Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst (Platform ACCT) verantwoordelijk voor de verdere uitvoering en ontwikkeling van de initiatieven die voortvloeien uit de Arbeidsmarktagenda.

De ‘Arbeidsmarktagenda Culturele en Creatieve Sector’ werd in 2017 opgesteld als opdracht aan de culturele sector en aan de politiek. Het doel was gezamenlijk te werken aan een betere arbeidsmarktpositie voor alle werkenden in de sector. Op dinsdag 14 april 2020 werd de uitvoering van de Arbeidsmarktagenda in originele vorm afgesloten met een virtuele overhandiging van de publicatie ‘De staat van de Arbeidsmarktagenda’ tijdens een live vraaggesprek met minister Van Engelshoven. Deze publicatie beschrijft de vorderingen van het programma in het doen en denken over versterking van de arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector.

Lees de publicatie hier.

Voor actuele informatie en archief van Arbeidsmarktagenda publicaties kunt u terecht op de Platform ACCT website: www.platformacct.nl. De SMACC website wordt niet meer actief bijgehouden.