tekst hier

Over ons

De Arbeidsmarktagenda beoogt de arbeidsmarktpositie van de werkenden in de culturele en creatieve sector te verbeteren. De Arbeidsmarktagenda is op verzoek van de minister van OCW opgesteld door Kunsten ’92 in samenwerking met de culturele en creatieve sector.

Voor de uitvoering van de Arbeidsmarktagenda, die de periode 2017-2023 beloopt, is €400.000 beschikbaar. Een Regiegroep is verantwoordelijk voor de aansturing van de Arbeidsmarktagenda en de inzet van middelen daarvoor. Voor het beheer en verdelen van de middelen is een Stichting Middelen Arbeidsmarktagenda Culturele en Creatieve Sector (SMACC) opgericht. Voor ieder agendapunt is een aanjager verantwoordelijk voor de voortgang van de uitvoering ervan.

Aanjagers

Aanjagers nemen het initiatief voor de uitvoering van ‘hun’ agendapunt en bewaken de voortgang ervan. De aanjagers kunnen voor de uitvoering van hun agendapunt een beroep doen op financiële ondersteuning. Een onafhankelijke commissie beoordeelt de projectplannen alvorens ze aan de Regiegroep voor te leggen. De Regiegroep besluit over toewijzing van de middelen. Waar nog geen aanjagers zijn benoemd is de Regiegroep verantwoordelijk voor het betreffende agendapunt.

Regiegroep

aansturing en inzet van middelen

Om uitvoering van de Arbeidsmarktagenda te borgen en de voortgang te bewaken is een Regiegroep samengesteld bestaande uit vertegenwoordigers van de Federatie Cultuur, de Federatie Creatieve Industrie, de Kunstenbond, Kunsten ’92, de Raad voor Cultuur, de Akademie van Kunsten, de rijkscultuurfondsen, OCW en Erik Akkermans als adviserend lid (voorheen voorzitter van de werkgroep Arbeidsmarktagenda).
Deze Regiegroep wordt voorgezeten door Evert Verhulp (kroonlid SER en voorzitter van de Commissie Vervolg Arbeidsmarktverkenning Culturele Sector). De Regiegroep wordt ondersteund door Gerard van Essen (SER-secretariaat).

 

Leden

 • Evert Verhulp (voorzitter)
 • Erik Akkermans (adviserend lid)
 • Kunsten ’92: Jan Zoet (plv. Marianne Versteegh)
 • Kunstenbond: Caspar de Kiefte (plv. Peter van den Bunder)
 • FDCI: Gerbrand Bas (plv. Madeleine van Lennep)
 • Federatie Cultuur: Jan Brands
 • KNAW: Geertjan de Vugt
 • OCW: Katie Schreiber
 • Raad voor Cultuur: Klazien Brummel
 • Rijkscultuurfondsen: Tiziano Perez (plv. Doreen Boonekamp)
 • Bestuursleden SMACC
 • Wim Kronemeijer (secretaris)

SMACC

beheer en verdelen van de middelen

Voor het beheer en verdelen van de middelen is op 12 december 2017 de Stichting Middelen Arbeidsmarktagenda Culturele en Creatieve Sector (SMACC) opgericht. Kunsten ’92 heeft de uitvoering van het projectplan voor de Arbeidsmarktagenda aan SMACC opgedragen. Het bestuur van deze stichting wordt gevormd door vertegenwoordigers van de Federatie Cultuur, Kunstenbond, Federatie Creatieve Industrie en Kunsten ’92 en wordt voorgezeten door een onafhankelijke voorzitter.

 

Bestuur

 • Evert Verhulp (voorzitter)
 • FDCI: Gerbrand Bas
 • Federatie Cultuur: Jan Brands (secretaris)
 • Kunsten ’92: Marianne Versteegh (penningmeester)
 • Kunstenbond: Caspar de Kiefte