tekst hier

Minister Slob: Journalistiek moet Fair Practice Code gebruiken

Minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) roept in een brief aan de Tweede Kamer de journalistieke sector op de Fair Practice Code te gebruiken.

In zijn brief aan de Tweede Kamer van 4 april reageert Slob op de recente staking van fotojournalisten die daarmee aandacht vroegen voor de onwerkbare honorering van hun werk.

De minister schrijft: ‘Ik vind het belangrijk dat journalisten onder redelijke voorwaarden een boterham kunnen verdienen met hun werk. De staking van fotojournalisten op 25 januari jl. geeft het signaal af dat dit wat hen betreft niet het geval is.

‘Net als de minister van OCW, onderschrijf ik het belang van faire honoraria in de culturele en de creatieve sector. Er wordt hard gewerkt aan de Arbeidsmarktagenda Culturele en Creatieve sector. Een van de maatregelen van de Arbeidsmarktagenda is de Fair Practice Code, waarin werkgevers en werknemers of opdrachtnemers met elkaar afspreken wat een eerlijke werkpraktijk is. Ik zie veel potentie in deze code, ook voor de journalistieke sector, en roep de verschillende belanghebbenden op om gezamenlijk te werken aan de uitwerking van de code.’

Partijen moeten er samen uitkomen, stelt Slob: ‘Daarbij is het aan de ketenpartijen in de journalistieke sector om met elkaar afspraken te maken over redelijke tarieven. Ik wil eenieder daartoe oproepen om elkaar met open vizier tegemoet te treden.’

Essentieel voor de democratie

Slob schrijft dat ‘onafhankelijke nieuwsvoorziening, in schrift en beeld, door kritische journalisten, essentieel is voor het goed functioneren van onze democratie.’ Hij stelt dat het kabinet in het Regeerakkoord verschillende maatregelen heeft opgenomen om de arbeidsmarkt te verbeteren.

Over zzp-ers schrijft hij: ‘Specifiek voor de creatieve en culturele sector onderzoek ik, samen met de minister van OCW, hoe we collectieve onderhandeling door freelancers mogelijk kunnen maken, zonder dat het in strijd is met Europese mededingingsregels.’

€5 mln voor onderzoeksjournalistiek

Slob geeft ook aan dat het kabinet geld beschikbaar heeft voor de bevordering van onderzoeksjournalistiek. ‘Het werk van (foto-)journalisten is niet alleen gericht op het dagelijkse nieuws. Juist door diepgravende onderzoeksjournalistiek te bedrijven, en een gezicht te geven aan complexe onderwerpen, dragen zij bij aan het naar boven halen van verhalen, feiten en meningen die anders niet gehoord worden. Het Kabinet hecht veel belang aan het stimuleren van de onderzoeksjournalistiek in Nederland. Daarom is er in het Regeerakkoord structureel jaarlijks EUR 5 mln. beschikbaar gesteld om de onderzoeksjournalistiek in Nederland te bevorderen.’ De minister zal dat geld op vergelijkbare wijze besteden als het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek en het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten dat al doen.