tekst hier

IDOLS* helpt creatieve en culturele sector aan nieuwe opdrachtgevers

Door opdrachtgeverschap te stimuleren en te professionaliseren en daar lering uit te halen, vergroot het programma IDOLS* de taartpunt voor de creatieve en culturele sector.

Tijdelijke contracten, minimale uurtarieven, ontbrekende sociale risicodekking, onbetaald werk: aan de arbeidsmarktpositie van werkenden in de culturele en creatieve sector valt nog veel te verbeteren. Het programma IDOLS* (Increasing Demand by Offering LearningS) is in het leven geroepen om de markt voor de culturele en creatieve sector te vergroten, door het ontwikkelen en professionaliseren van opdrachtgeverschap.

Het IDOLS*-programma laat opdrachtgevers, in het bijzonder probleemeigenaren van grote maatschappelijke uitdagingen, zien hoe zij de culturele en creatieve sector effectief in kunnen zetten bij maatschappelijke interventies. Want om tot daadwerkelijke nieuwe, mensgerichte en betekenisvolle oplossingen te komen is een creatieve aanpak van die urgente maatschappelijke vraagstukken onmisbaar.

De creatieve en culturele sector is bij uitstek in staat om complexe vraagstukken en maatschappelijke uitdagingen te vertalen naar innovatieve oplossingen waarin de gebruiker centraal staat. Zo kunnen hoogwaardige en internationaal aansprekende innovaties worden gerealiseerd die aansluiten bij het missiegedreven innovatiebeleid van de overheid.

Coaches

Om deze opdrachtgevers en verschillende partijen uit de culturele en creatieve sector met elkaar te verbinden en effectief te laten samenwerken, zet IDOLS* coaches naast de opdrachtgevers. Met hulp van de coaches kunnen de probleemeigenaren, voor wie het werken met creatieve partijen nog (betrekkelijk) nieuw is, hun opdrachtgeverschap professionaliseren. Tegelijkertijd kunnen ze ervaren wat de toegevoegde waarde van de culturele en creatieve sector voor hen is.

Op die manier zal het IDOLS*-programma de sector nieuwe opdrachten opleveren uit een nieuwe hoek. Het programma draagt zo dus bij aan het vergroten van de taartpunt aan opdrachten die spelers in de culturele en creatieve sector te verdelen hebben.

Tien projecten

In het IDOLS*-programma is plaats voor een tiental projecten. Elk project begint met een complex multi-stakeholder vraagstuk van probleemeigenaren. Zij worden gekoppeld aan een consortium van opdrachtnemers dat aan het vraagstuk zal werken. Een voorbeeld is het project ‘Groei en ontwikkeling van kwetsbare flexwerkers en zzp’ers’ waarin wordt gekeken hoe het principe van ‘Leven Lang Ontwikkelen’, dat nu nog vooral is gericht op traditionele werknemers toepasselijk kan worden voor flexwerkers en zzp’ers. In dit project zijn de Gemeente Amsterdam, vakbond CNV, de vereniging van gemeentelijke directeuren Divosa en het Platform Zelfstandig Ondernemers (PZO) de probleemeigenaren. Zij zijn gekoppeld aan een consortium bestaande uit de creatieve bureau Heesterveld Business Hub, Wunder en Muzus.

Andere onderwerpen

Andere projecten gaan over gezond leven voor tieners, sociale participatie met een verstandelijke beperking, consumptie van lokaal geproduceerd voedsel, betere hulp voor thuiswonende ouderen, schuldhulp voor jongeren en tegengaan van seksuele uitbuiting van minderjarigen.

IDOLS* is een initiatief van de Federatie Creatieve Industrie, mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het programma werd tijdens de Dutch Design Week 2019 gepresenteerd. Resultaten worden in 2020 verwacht en zullen publiek worden gedeeld. De evaluatie van dit programma zal opleveren wat de leerpunten zijn voor professioneel opdrachtgeverschap en opdrachtnemerschap. Zo versterkt IDOLS* de culturele en creatieve sector met nieuwe kennis, nieuwe ervaringen en nieuwe voorbeelden.

Kijk voor meer details op projectidols.nl