tekst hier

Fair Practice Code 2.0 nu online

De nieuwste versie van de Fair Practice Code, de gedragscode voor ondernemen en werken in kunst, cultuur en creatieve industrie, is tegelijk met een nieuwe website gepubliceerd.

Tijdens de Werkconferentie Arbeidsmarktagenda op 21 januari jl. in Utrecht is de Fair Practice Code 2.0 gepresenteerd. Tegelijkertijd ging de nieuwe website fairpracticecode.nl online. De website biedt de mogelijkheid om een quickscan te doen, waarmee werkenden en opdrachtgevers in een tien stappen kunnen testen in hoeverre zij aan de Fair Pratice Code voldoen.

De Fair Practice Code (FPC) is een gedragscode voor ondernemen en werken in de culturele en creatieve sector op basis van vijf kernwaarden: solidariteit, diversiteit, vertrouwen, duurzaamheid en transparantie. Het opstellen van de FPC is een van de agendapunten (1.3) in de Arbeidsmarktagenda. In het najaar van 2017 is een eerste versie gepubliceerd. Op basis van reacties hierop is de code op enkele punten aangepast.

Veel belangstelling

Tijdens de Werkconferentie Arbeidsmarktagenda in TivoliVredenburg bleek dat de FPC sneller dan gedacht is omarmd door overheden en organisaties. Inmiddels hebben verschillende gemeenten en ook de minister van OCW aangegeven dat ze de FPC als voorwaarde willen stellen bij toekomstige subsidietoekenning.

Tijdens de presentatie bleek dat er grote behoefte bestaat aan een richtlijn als de FPC om tot eerlijke honorering en betere arbeidsverhoudingen te komen. Verschillende freelancers uit kunst- en muziekwereld gaven voorbeelden van uurtarieven van 30 euro of minder, waarbij vaak lang niet alle gemaakte uren ook worden uitbetaald. In praktijk betekent dit dat veel kunst- en cultuuruitingen feitelijk worden gesubsidieerd door de makers.

5 miljoen gederfde inkomsten

Zo berekende het Platform Freelance Musici dat onderbetaalde freelance musici samen 5 miljoen euro per jaar mislopen. Bestuurders van instellingen en gezelschappen gaven aan dat subsidieverstrekkers vaak niet gevoelig zijn voor dit soort calculaties. Naarmate steeds meer gemeenten, Rijksfondsen en werk- en opdrachtgevers de FPC in praktijk gaan brengen, kan hier verandering in komen.

De Fair Practice Code 2.0 is te vinden op www.fairpracticecode.nl