tekst hier

Platform Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst werkt gericht aan versterking van verdienvermogen en werkgelegenheid in de sector. De noodzakelijke maatregelen in verband met het coronavirus vormen hier juist een grote bedreiging voor. Het annuleren van publieke evenementen zal de instellingen, maar het allermeest de zzp’ers, voor enorme financiële problemen plaatsen. Een regeling voor werktijdverkorting haalt niet zo veel uit. Bijna zeventig procent van de werkenden in deze sector is (schijn) zelfstandige.

Als zelfstandigen en organisaties gevolg geven aan de oproep van de Kunstenbond (zie: https://kunstenbond.typeform.com/to/YdKUkm) en de oproep in de ledenbrief van Kunsten ‘92 om de effecten van deze gedwongen stilstand te melden kunnen we een beeld krijgen van de omvang van de schade. De Raad voor Cultuur heeft hiervoor de aandacht van het Kabinet gevraagd. De Tweede Kamer heeft inmiddels via een motie actie van de regering gevraagd.

Platform ACCT voegt hier aan toe dat de problemen zich niet beperken tot de gesubsidieerde sector. Juist ook daarbuiten bevinden zich veel ondernemende zzp’ers die in deze acute crisis in de problemen kunnen komen. Als de regering zich buigt over steun- en compensatiemaatregelen is gerichte aandacht voor de culturele en creatieve sector geboden. Dus helpt het als de sector zelf de problemen kwantitatief goed in beeld heeft.

De crisissituatie van dit moment kan voor sommigen ook een kans zijn de maatschappelijke inzet en de wendbaarheid van cultuur en creatieve industrie te tonen. Het  streamen van concerten of voorstellingen is hier een voorbeeld van. Het delen van positieve en negatieve ervaringen die in de komende periode worden opgedaan is van groot belang voor de verdere ontwikkeling van de sector.