tekst hier

Video’s en boekje over ‘De waarde van het Auteursrecht’

De waarde van het Auteursrecht’ is de titel van een boekje en twee animatiefilms die zijn gemaakt in opdracht van Platform Makers, het samenwerkingsverband van beroepsorganisaties en vakbonden voor auteurs en artiesten.

Op 10 oktober 2019 overhandigde voorzitter Erwin Angad-Gaur van Platform Makers beide uitgaven tijdens een debat in het Haagse Nieuwspoort aan Barbera Wolfensberger, directeur-generaal Cultuur en Media bij het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap. Daarnaast lanceerde Platform Makers de webpagina www.auteursrechtuitleg.nl, met een korte uitleg van het auteurs- en naburig recht.

De animaties kwamen tot stand dankzij een bijdrage van het ministerie op voorspraak van de Regiegroep Arbeidsmarktagenda Culturele en Creatieve Sector.

‘Groter dan de bouw’

Erwin Angad-Gaur, voorzitter Platform Makers: ‘Het auteursrecht lijkt aanweziger en dichterbij dan ooit. Maar toch is het – in al zijn details en nuances – vaak onbekend bij zowel beleidsmakers als consumenten, gebruikers en veel makers zelf. De “auteursrechtrelevante sectoren” zijn goed voor 6 procent van het Nederlandse bruto binnenlands product en 7,4 procent van de totale werkgelegenheid in ons land. De sector is van groter economisch belang dan de bouw, maar de auteurs en artiesten op wiens werk de sector gebouwd is verdienen volgens elk onderzoek bijzonder slecht. Ze profiteren nauwelijks mee en moeten al te vaak al hun rechten overdragen aan exploitanten. Dat moet en kan beter.’

‘Eerlijke contracten zijn noodzaak’

Barbera Wolfensberger, directeur-generaal Cultuur en Media bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zei: ‘Voor een gezonde culturele en creatieve sector moeten we het makerschap aantrekkelijk houden door eerlijke contracten. Vooral voor jonge en beginnende makers is voorlichting hierover heel belangrijk. En daar zijn deze toegankelijke en heldere filmpjes geknípt voor. Alleen voorlichting is natuurlijk niet genoeg. Ook opdrachtgevers moeten hun verantwoordelijkheid nemen. Zij moeten de makers een eerlijke vergoeding betalen als ze hun werk willen gebruiken.’

Verspreiding

De animatiefilms en de uitgave ‘De waarde van het Auteursrecht’ zullen worden verspreid via het kunstvakonderwijs, journalistieke opleidingen en via de bij Platform Makers aangesloten makers-organisaties.
De films zijn online te vinden op www.platformmakers.nl.
Het boekje “De waarde van het Auteursrecht” is ook te vinden op www.platformmakers.nl.

Meer informatie over het auteurs- en naburig recht: www.auteursrechtuitleg.nl