tekst hier

Checklist voor toepassing van de Fair Practice Code

Een nieuwe checklist voor de Fair Practice Code geeft de Raad voor Cultuur, andere adviesraden en fondsen richtlijnen voor de toepassing ervan.

Een belangrijk agendapunt in de Arbeidsmarktagenda Culturele en Creatieve Sector is de opstelling van de Fair Practice Code (FPC). Inmiddels stellen de rijksoverheid, provincies en gemeenten de Fair Practice Code als voorwaarde voor subsidieverlening.

Behalve de scan die door Kunsten ’92 is opgesteld en op de website www.fairpracticecode.nl is te vinden en de trainingen die door Fonds Podiumkunsten worden aangeboden, is er nu ook een vragenlijst die helpt aanvragen en begrotingen in lijn met de FPC te laten zijn.

Concreet handvat

De Fair Practice Checklist gaat in op aandachtspunten voor de beoordeling van subsidieaanvragen en biedt de Raad voor Cultuur, adviesraden en fondsen een concreet handvat voor toepassing van de Fair Practice Code. Verder legt deze checklist ook een basis voor een hulpmiddel voor aanvragende instellingen en voor een min of meer uniforme benadering in de sector.

Een verzekering is de checklist niet, de feitelijke beoordeling en de repercussies op subsidietoekenning is uiteindelijk aan de adviesorganen, fondsen en overheden.

Uitgangspunten

Uitgangspunten voor de checklist zijn:
–  een realistische begroting (qua inkomsten en qua uitgaven);
–  een reële kosteninschatting gebaseerd op een reële tijdsinzet;
–  een faire honorering en faire voorwaarden, vanuit het normatieve kader van de Fair Practice Code en in overeenstemming met bestaande afspraken en richtlijnen en wettelijke kaders.

Verantwoording

Bij het opstellen van de checklist is meegedacht door René Goudriaan (SiRM), Henk Vinken (Pyrrhula), Peter Jansen (Scapino), Pien van Gemert (Werkgroep FPC K92) en Berend Schans (VNPF). Vanuit het Platform PACCT waren met name Caspar de Kiefte (Kunstenbond), Jan Brands (Federatie Cultuur), Erik Akkermans (onafhankelijk voorzitter) en secretaris Wim Kronemeijer betrokken.

Voor de vragenlijst en meer achtergrondinformatie, download de pdf Handvat & checklist Fair Practice Regiegroep Arbeidsmarktagenda en de pdf Rubricering ingrediënten fair pay.