tekst hier

Brief aan minister: structuur voor sociale dialoog op komst

De Regiegroep Arbeidsmarktagenda werkt samen met sociale partners aan de oprichting van een platform met ondersteunend bureau voor de uitvoering en borging van de Arbeidsmarktagenda, met als werktitel Platform Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst (PACCT).

Het Platform Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst (PACCT) moet zorgen voor een nog bredere vertegenwoordiging van de sector, onder meer in contacten met de overheid. Dat staat in een brief van de Regiegroep aan minister Ingrid van Engelshoven (OCW), nu zij bezig is met de ontwikkeling van het cultuurbeleid in de volgende cultuurnotaperiode. De brief bespreekt hoe in dat beleid met de Fair Practice Code zou moeten worden omgegaan en hoe de sector op het vlak van arbeidsmarktzaken beter kan gaan presteren.

Gestructureerde sociale dialoog

Uit de brief blijkt dat de sociale partners in de culturele en creatieve sector de minister zeer binnenkort een voorstel voor een gestructureerde sociale dialoog en de vormgeving van een sociaal arrangement zullen sturen.

Met die sociale partners samen wordt nu gewerkt aan het Platform Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst (PACCT), dat de onderwerpen uit de Arbeidsmarktagenda verder brengt en borgt, maar dat ook een kader voor het sociaal overleg kan zijn.

Nieuwe voorzitter

Evert Verhulp, tot nu toe voorzitter van de Regiegroep zal zijn voorzitterschap neerleggen. Voorlopig zal Erik Akkermans optreden als kwartiermaker voor het platform en als waarnemend voorzitter. In overleg met de voorzitter van de SER en hopelijk ook met de minister zal een nieuwe voorzitter worden gezocht.

Van de minister vraagt de Regiegroep onder meer dat zij het toepassen van de Fair Practice Code als een duidelijke eis zal stellen in de subsidievoorwaarden voor de komende cultuurnotaperiode. ‘En daarom ook is het gewenst dat het kabinet, conform de motie Ellemeet/Asscher, de mogelijkheid schept tot dwingende collectieve afspraken’, aldus de brief.

Download hier de volledige brief aan de minister