tekst hier

Bibliotheek

In ‘Passie Gewaardeerd‘, het gezamenlijk advies van de SER en de Raad voor Cultuur, waarin de noodzaak van de later verschenen Arbeidsmarktagenda voor Culturele en Creatieve Sector wordt onderbouwd.
De ‘Fair Practice Code‘ is een voorbeeld van een van de 21 actielijnen en is een gedragscode voor ondernemen en werken in kunst, cultuur en creatieve industrie.