tekst hier

Bibliotheek

De rekentool ‘CAO-lonen naar zzp-tarieven‘ geeft samen met de toelichting en het cao-overzicht inzicht in het omrekenen van salarissen in loondienst naar redelijke vergoeding voor zzp’ers.

In ‘Passie Gewaardeerd‘, het gezamenlijk advies van de SER en de Raad voor Cultuur, waarin de noodzaak van de later verschenen Arbeidsmarktagenda voor Culturele en Creatieve Sector wordt onderbouwd.

De ‘Fair Practice Code‘ is een gedragscode voor ondernemen en werken in kunst, cultuur en creatieve industrie. De checklist geeft inzicht in het toepassen van de Fair Practice Code.