tekst hier

Voortgang Agendapunten

 • Onderzoek financiering sociale dialoog 40%
 • Structurele dialoog culturele en creatieve sector 40%
 • Versterk sociale dialoog per subsector 10%
 • Maak een sectorbrede Fair Practice Code 70%
 • Vergroot eenheid onder werkgevers en opdrachtgevers 40%
 • Vergroot eenheid onder werkenden 50%
 • Verklein het verschil in risico’s tussen werknemers en zelfstandigen, ga uit van werkenden 30%
 • Ontwikkel nieuwe investeringsmodellen, verdienmodellen en -instrumenten 10%
 • Neem knelpunten wet- en regelgeving ondernemerschap weg 10%
 • Diverse actiepunten rond intellectueel eigendom Intensiveer monitoring naleving auteursrecht 35%
 • Maak een platform voor marktstimulering 20%
 • Stimuleer opdrachtgeverschap met matchingsregelingen overheid 30%
 • Verken collectieve arbeidsovereenkomsten voor alle werkenden 80%
 • Onderzoek financieringsmogelijkheden sociale zekerheid, pensioen en scholing 50%
 • Stel modelreglementen op voor vrijwilligers, stagiairs en werkervaringsplaatsen 40%
 • Richt een taakgroep op voor Permanente Professionele Ontwikkeling 60%
 • Deel kennis en menskracht personeelszaken 40%
 • Maak van goed werk- en opdrachtgeverschap de norm en erken financiële consequenties 30%
 • Bedenk een alternatief voor wekeneis WW in cultuursector 10%
 • Verken brede inzet van instrument honorariumrichtlijn 50%
 • Creëer ruimte voor het maken van tariefafspraken 50%
 • Steun werkenden op specifieke punten in hun carrière 5%
Bovenstaande percentages zijn – uiteraard – indicatief en dienen als zodanig te worden geïnterpreteerd. Voor het laatst geupdate in november 2019.