tekst hier

Arbeidsvoorwaarden

3.9 Creëer ruimte voor het maken van tariefafspraken

Kunnen we afspraken maken over minimumtarieven voor zzp’ers?

Zzp’ers zijn ondernemers en mogen daarom geen onderlinge tariefafspraken maken. In dit agendapunt wordt gekeken of er niet toch collectieve minimumtarieven mogelijk zijn om te voorkomen dat freelancers naar de bodem racen.

‘Zzp’ers zijn ondernemers die zelf bepalen tegen welk tarief ze werk aannemen’, schreef de Autoriteit Consument & Markt in februari 2017. Tariefafspraken in een cao voor zzp’ers zijn daarom op basis van Europese regelgeving niet toegestaan, schreef de bewaker van de vrije markt bij de publicatie van een Leidraad tariefafspraken voor zzp’ers in cao’s.

Nadeel daarvan is dat de race tot he bottomdaardoor inderdaad geen ondergrens kent en zzp’ers geen behoorlijk inkomen kunnen vergaren en zich niet kunnen verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid en werkloosheid en geen pensioen kunnen opbouwen. Om die reden nam de Tweede Kamer in november 2017 een motie aan van de Kamerleden Corine Ellemeet (GroenLinks) en Lodewijk Asscher (PvdA) waarin de regering wordt gevraagd hier een mouw aan te passen.

Ruimte voor experimenten

In de motie stellen Ellemeet en Asscher dat er in verschillende andere Europese landen uitzonderingen zijn op het mededingingsrecht voor bijvoorbeeld kunstenaars. Omdat er in de culturele en creatieve sector erg veel zzp’ers werken moet het mogelijk worden dat er een vorm van collectief onderhandelen mogelijk zijn, vinden zij. De Kamerleden vragen daarom de regering ruimte te creëren voor experimenten waardoor zzp’ers die in de culturele en creatieve sector werken collectief kunnen onderhandelen. In dit agendapunt worden voorstellen ontwikkeld voor dit soort experimenten.

Aanjager
De Kunstenbond

Volg en like ons:
error