tekst hier

Verdienmogelijkheden

2.1 Ontwikkel nieuwe investeringsmodellen, verdienmodellen en -instrumenten

Hoe zorgen we voor nieuwe inkomsten voor de kunst- en cultuursector?

Kunstenaars en creatieven dragen veel bij aan de ontwikkeling en leefbaarheid van de samenleving, maar kunnen daar zelf lang niet altijd behoorlijk van leven. Zijn er nieuwe modellen te verzinnen die daar verandering in kunnen brengen?

Kort en goed gaat het bij dit punt om de vraag: hoe kunnen we de inkomsten in de cultuursector vergroten? Of anders gesteld: hoe kunnen we de taart groter maken, in het bijzonder voor kleine en middelgrote instellingen en voor individuele kunstenaars en creatieven?

‘Een vitale cultuursector kenmerkt zich door kunstenaars/creatieven en culturele instellingen die hun exploitatie op orde hebben’, zegt Erika Happe, programmamanager Markt Ontwikkelen bij de Stichting Cultuur+Ondernemen. ‘Een gezonde exploitatie betekent dat er genoeg wordt verdiend om een buffer aan te leggen, die investeringen in innovaties en groei mogelijk maken. Innovatie en groei die leiden tot stabielere organisaties waardoor normale honoraria en salarissen aan werkenden in de cultuursector kunnen worden betaald.’

Financieringsmodellen 2.0

De realiteit van veel kunstenaars/creatieven en culturele instellingen is dat ze de eindjes maar net aan elkaar kunnen knopen. Hun financiële positie is weinig toekomstbestendig en afhankelijk van financieel sprokkelwerk.

In het project Financieringsmodellen 2.0 onderzocht Cultuur+Ondernemen hoe culturele organisaties nu hun activiteiten financieren en welke alternatieven er mogelijk zouden zijn om deze instellingen economisch weerbaarder te maken. De uitkomsten werden vastgelegd in een handzaam e-book.

Inkomen uit stedelijke ontwikkeling?

In een tweede onderzoek zijn alternatieve inkomstenbronnen voor kunstenaars en creatieven onderzocht. Wat als kunstenaars en creatieven gecompenseerd zouden kunnen worden voor waardevermeerdering van vastgoed in achtergestelde buurten waar zij neerstrijken en die ze helpen verbeteren en vernieuwen? Kunnen kunstenaars misschien zelfs doelbewust worden ingezet om achtergebleven buurten aantrekkelijker te maken?

Dit is een onderdeel van de agenda waarop we later terug zullen komen.

Aanjager
Erika Happe
Stichting Cultuur+Ondernemen