tekst hier

Verdienmogelijkheden

2.3 Versterk gebruik intellectuele eigendomsrechten

Hoe zorgen we dat iedereen gebruik maakt van zijn copyrights?

Het auteurs- en naburig recht is een belangrijke inkomstenbron voor creatieven. Maar lang niet iedereen is zich daarvan bewust. Een drietal filmpjes moet helpen daar verandering in te brengen.

Dat schrijvers, kunstenaars, fotografen en filmers auteursrecht op hun werk hebben is algemeen wel bekend. Maar dat bijvoorbeeld ook websites, apps, bouwtekeningen en redevoeringen auteursrechtelijk zijn beschermd is misschien al minder gemeengoed.
Daarnaast zijn ook de inspanningen van uitvoerend kunstenaars (acteurs, musici, artiesten), muziekproducenten, filmproducenten en omroeporganisaties beschermd via het naburig recht.
Om binnen de sector meer bekendheid te geven aan deze rechten, kregen Arjen Sinninghe Damsté en Randy Oost, twee recent afgestudeerden van de Filmacademie, de opdracht een drietal korte filmpjes te maken. Daarin worden de beginselen van het auteurs- en naburig recht voor creatieven uitgelegd.
‘Met dit project hebben we filmmateriaal gecreëerd dat breed binnen de creatieve sector kan worden ingezet’, zegt Pim van Klink, voorzitter van de Federatie Auteursrechtbelangen. ‘De filmpjes kunnen worden aangeboden aan kunstopleidingen, beroepsverenigingen voor kunstenaars en andere platforms waarmee creatieven kunnen worden bereikt.’

De Stichting Federatie Auteursrechtbelangen – Organisatie voor auteursrecht en naburige rechten is een samenwerkingsverband tussen het Platform Makers, het Platform Creatieve Media Industrie en VOI©E. Het Platform Makers wordt gevormd door een twintigtal beroeps- en belangenorganisaties van auteurs en uitvoerende kunstenaars. Het Platform Creatieve Media Industrie bundelt de krachten van bestaande uitgevers- en producentenorganisaties. In VOI©E zijn alle 17 in Nederland actieve collectieve beheersorganisaties (CBO’s) verenigd. CBO’s zijn intermediairs tussen rechthebbenden en gebruikers van beschermde werken en prestaties. Voorbeelden van zulke organisaties zijn Buma/Stemra, Pictoright, Stichting Reprorecht en Lira.

Van Klink: ‘In de korte films worden de basisprincipes van het auteurs- en naburig recht uitgelegd. Ook wordt aandacht besteed aan veel voorkomende valkuilen en uitglijders. En er wordt gewezen op mogelijkheden om gebruik te maken van de recente Wet op het Auteurscontractenrecht met de bijbehorende geschillencommissie.’
Voor het bepalen van de inhoud van de films is een redactie gevormd met deskundigen en betrokkenen van Platform Makers en de Federatie Auteursrechtbelangen.

Aanjager

Pim van Klink
Federatie Auteursrechtbelangen

Volg en like ons:
error