tekst hier

Sociaal Dialoog

1.5 Vergroot de eenheid onder werkenden

Hoe spreken werkenden in de culturele en creatieve sector meer met één stem?

Een belangrijke oorzaak van de zwakke onderhandelingspositie van werkenden in de culturele en creatieve sector is het gebrek aan eenheid. Meer samenwerking tussen beroeps- en vakverenigingen geeft werkenden in de sector een steviger stem in het overleg over arbeidsvoorwaarden.

De Arbeidsmarktagenda noemt het gebrek aan eenheid van diverse groepen werkenden in de culturele en creatieve sector een van de oorzaken voor hun zwakke onderhandelingspositie. Ook de Sociaal-Economische Raad en de Raad voor Cultuur stelden dat samenwerking tussen beroeps- en vakverenigingen nodig is om versnippering tegen te gaan en om de onderhandelingspositie van werkenden te versterken.

Om hier verandering in te brengen hebben de Kunstenbond en de Nederlandse Toonkunstenaarsbond het initiatief genomen tot de vorming van een samenwerkingsverband. Deze Creatieve Coalitie is samenwerkingsverband van vakbonden en beroeps- en belangenverenigingen in de culturele en creatieve sector, gericht op behartiging van gezamenlijke sociaaleconomische belangen. De Creatieve Coalitie moet een vaste gesprekspartner worden van de verzamelde werk- en opdrachtgevers in het overleg over arbeidsvoorwaarden en arbeidsmarktvraagstukken.

Creative Coalitie

De oprichting van de Creatieve Coalitie verloopt in fases. Om te beginnen zijn bijeenkomsten en gesprekken georganiseerd met betrokken verenigingen om de mogelijkheden en voorwaarden voor samenwerking te verkennen. Deze fase werdt tijdens de Lloydconferentie in januari 2019 afgesloten met de presentatie van een lijst van deelnemende verenigingen en een document waarin de missie, vorm, werkwijze en uitgangspunten van de creatieve coalitie zijn geformuleerd.

De website van de Creatieve Coalitie is vanaf de Lloydconferentie in januari 2019 in de lucht.

De Creatieve Coalitie heeft op 19 september 2019 met unanieme instemming Ruud Nederveen als onafhankelijk voorzitter aangesteld. Zijn opdracht is het met de coalitiegenoten verder inhoudelijk neerzetten van de processen, het bepalen waar de Creatieve Coalitie haar positie wil innemen, en met welke inhoudelijke prioriteiten de coalitie dit wil gaan doen.

Aanjager

Kustenbond