tekst hier

Sociaal Dialoog

1.5 Vergroot de eenheid onder werkenden

Hoe spreken werkenden in de culturele en creatieve sector meer met één stem?

Een belangrijke oorzaak van de zwakke onderhandelingspositie van werkenden in de culturele en creatieve sector is het gebrek aan eenheid. Meer samenwerking tussen beroeps- en vakverenigingen geeft werkenden in de sector een steviger stem in het overleg over arbeidsvoorwaarden.

De Arbeidsmarktagenda noemt het gebrek aan eenheid van diverse groepen werkenden in de culturele en creatieve sector een van de oorzaken voor hun zwakke onderhandelingspositie. Ook de Sociaal-Economische Raad en de Raad voor Cultuur stelden dat samenwerking tussen beroeps- en vakverenigingen nodig is om versnippering tegen te gaan en om de onderhandelingspositie van werkenden te versterken.

Om hier verandering in te brengen nemen de Kunstenbond en de Nederlandse Toonkunstenaarsbond het initiatief tot de vorming van een creatieve coalitie. De creatieve coalitie moet een samenwerkingsverband worden van vakbonden en beroeps- en belangenverenigingen in de culturele en creatieve sector, gericht op behartiging van gezamenlijke sociaaleconomische belangen. De creatieve coalitie moet de vaste gesprekspartner worden van de verzamelde werk- en opdrachtgevers in het overleg over arbeidsvoorwaarden en arbeidsmarktvraagstukken.

Opzet coalitie

De oprichting van die creatieve coalitie verloopt in fases. Om te beginnen zijn bijeenkomsten en gesprekken georganiseerd met betrokken verenigingen om de mogelijkheden en voorwaarden voor samenwerking te verkennen. Deze fase wordt tijdens de Lloydconferentie in januari 2019 afgesloten met de presentatie van een lijst van deelnemende verenigingen en een document waarin de missie, vorm, werkwijze en uitgangspunten van de creatieve coalitie zijn geformuleerd.
In de volgende fase moet de creatieve coalitie daadwerkelijk gaan functioneren en zal de aandacht zich meer richten op communicatie, standpuntbepaling en doorontwikkeling van de coalitie. Het optuigen van een website voor in- en externe communicatie is onderdeel van deze fase. In de loop van 2019 moet de creatieve coalitie zover zijn ontwikkeld dat ze met eenduidige stem de belangen van de werkenden in de sector kan vertegenwoordigen in het overleg met werk- en opdrachtgevers.

Aanjager

Caspar de Kiefte
Kustenbond (belangenbehartiger popmuziek, animatoren & auteursrecht)

Volg en like ons:
error