tekst hier

Sociaal Dialoog

1.1 Structurele dialoog culturele en creatieve sector

Hoe organiseren we structureel overleg tussen opdrachtgevers en werkenden?

Waar bij andere sectoren (van metaal tot overheid) het overleg tussen werkgevers en werknemers goed is georganiseerd, ontbreekt zo’n overlegstructuur in de culturele en creatieve sector. Daar moet verandering in komen.

Het verdienvermogen voor werkenden in de culturele en creatieve sector moet worden verbeterd. Dat is in de kern het doel van de Arbeidsmarktagenda. Om de voorstellen in die agenda ten uitvoer te brengen is een goed werkend overleg nodig tussen alle betrokken partijen.

In alle sectoren in de economie, van de metaalsector tot de overheid, is het overleg tussen werkgevers en werknemers structureel geregeld. Alle sectoren kennen een organisatie, een secretariaat dat de dialoog tussen de sociale partners regelt en faciliteert.
In de culturele en creatieve sector ontbreekt echter zo’n structureel overlegorgaan. Als we betere afspraken willen maken over verdiensten, sociale zekerheid en scholing in de culturele en creatieve sector, dan is ook in deze sector zo’n ‘sociaal secretariaat’ nodig.

Haalbaarheidsonderzoek

Onder leiding van de Regiegroep Arbeidsmarktagenda wordt daarom tussen november 2018 en april 2019 een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd, dat moet uitmonden in een plan voor de vormgeving van een structureel overleg tussen werkgevers en werknemers, c.q. opdrachtgevers en opdrachtnemers in de culturele en creatieve sector.
Het plan moet een tijdspad bevatten voor de oprichting van een sociaal secretariaat of vergelijkbaar orgaan dat de dialoog over arbeidsmarktvraag¬stukken in de sector regelt. Er moet een structuur worden bedacht waarmee afspraken kunnen worden gemaakt en geborgd. Ook moet in kaart worden gebracht of wet- en regelgeving de dialoog belemmert – denk aan afspraken die de vrije concurrentie in de weg staan – en welke oplossingen daarvoor kunnen worden bedacht.

Aanjager

Evert Verhulp
Voorzitter Regiegroep Arbeidsmarktagenda

Volg en like ons:
error