tekst hier

Verdienmogelijkheden

2.4 Maak een platform voor marktstimulering

Hoe kunnen we de markt voor de cultuursector vergroten?

Een overkoepelend platform voor marktstimulering kan helpen om het verdienvermogen van de culturele en creatieve sector te verhogen.

In elke sector wordt het verdienvermogen bepaald door de afzetmarkt en door het vermogen van de sector om die markt aan te spreken. Anders gezegd: wie zijn onze klanten en hoe weten we ze te vinden? In de culturele en creatieve sector zijn verschillende voorbeelden te vinden van collectieve marktstimulering, zoals de Museumkaart, de Boekenweek en de Dutch Design Week.

Maar de sector als geheel zou ook aan marktstimulering moeten doen, vindt Walter Groenen, directeur van de Stichting CJP. Als aanjager van dit agendapunt doet hij onderzoek naar de mogelijkheden voor een overkoepelend platform voor marktstimulering van de culturele en creatieve sector. Zo’n platform zou onderzoek kunnen doen naar onbenut marktpotentieel en met hulp van overheden en fondsen campagnes kunnen ontwikkelen.

Data bieden kansen

‘Er zijn vele vormen van marktstimulering, maar waar de culturele sector op dit moment heel weinig aan doet, althans op gecoördineerde wijze, is data en data-ontsluiting’, stelt Groenen. ‘Terwijl we bij aanpalende economische terreinen juist zien dat data een grote aanjager zijn van nieuwe economische ontwikkelingen. Kijk maar naar bedrijven als Netflix, Uber, Booking.com.’

Volgens Groenen moeten we de markt op een andere manier bekijken. ‘De culturele sector is binnen Nederland in zekere zin monopolist van het aanbod’, zegt hij. ‘Maar zo gedragen de individuele culturele instellingen zich niet. Die zien vooral elkaar als concurrent. Maar in mijn beleving zit de echte concurrentie van de culturele sector, als het gaat om geld en tijd, in andere vormen van vrijetijdsbesteding. En die gebruiken misschien wel hele andere manieren van marktbewerking dan de culturele sector.’

Essay als discussiestuk

Om dit verder te onderzoeken zocht Groenen samenwerking met economisch onderzoeksjournalist Maurits Kreijveld gespecialiseerd in data en technologie. Samen onderzochten zij waar de grootste kansen en bedreigingen liggen als het gaat om marktontwikkeling en -stimulering. De uitkomsten daarvan worden zijn in mei 2019 gepresenteerd in het prikkelende essay ‘SAMEN STERKER’ dat vervolgens als discussiestuk binnen de verschillende brancheorganisaties kan wordt gebruikt.

Vervolgstappen

In najaar 2019 wordt onder leiding van Walter Groenen, en met steun van het ministerie van OCW,  een verkenning naar de kansen en belemmeringen bij het delen van data ten behoeve van markstimulering opgezet. Het onderzoek moet inzicht opleveren in wat nu de essentie is bij sectorale samenwerking op publieksontwikkeling en hoe je dat kunt faciliteren op duurzame wijze (zowel in publieksontwikkeling als in kosten). Uitkomsten worden uiterlijk september 2020 bekend gemaakt

Aanjager

Walter Groenen
Directeur CJP