tekst hier

Sociaal Dialoog

1.4 Vergroot eenheid onder werkgevers en opdrachtgevers

Hoe komen we in de cultuursector tot eensgezinde afspraken over goed opdrachtgeverschap?

Om binnen wettelijke grenzen collectieve afspraken te kunnen maken met opdrachtnemers is het essentieel dat opdrachtgevers in de culturele en creatieve sector met één stem spreken.

Werk- en opdrachtgevers in de culturele en creatieve sector zijn per discipline verenigd in branche-, werkgevers- en beroepsorganisaties. In zowel de culturele als de creatieve sector zijn deze organisaties vervolgens weer verenigd in federaties. Zo bundelt de Federatie Cultuur de branche- en werkgeversverenigingen in onder meer de podiumkunsten, musea, bibliotheken, centra voor de kunsten, podia en beeldende kunst. De Federatie Creatieve Industrie brengt de branche-, beroeps- en werkgeversverenigingen van onder meer architecten, ontwerpers, gameontwikkelaars, modebedrijven, fotografen, reclamebureaus en bedrijven in de pop- en muzieksector.

Sociaal arrangement

‘Dit agendapunt is nog niet klaar als beide federaties met elkaar om de tafel zitten’, zegt Jan Brands, bestuurslid van de Federatie Cultuur en aanjager van dit agendapunt. Maar het gaat er natuurlijk ook over waar zij het dan over hebben. ‘We zien dat de opdrachtnemers en opdrachtgevers nog een duidelijker stem in het geheel moeten krijgen. Ook proberen we de breedte van de sector nog beter vorm te geven door bijvoorbeeld de mediabranches uit te nodigen.’ En het gaat er natuurlijk ook ove waar zij het dan over hebben. ‘De insteek is dat we met opdrachtnemers, in de regel zzp’ers, afspraken maken over arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, pensioenen en scholing. Hoe doe je dat als zzp’er? En wat betekent dat voor de opdrachtgever?’
Om in het overleg hierover meer lijn te brengen, hebben de partijen een extra agendapunt in de Arbeidsmarktagenda in het leven geroepen. Dit punt streeft naar een ‘Sociaal arrangement’, een overeenkomst waarin de afspraken uit het overleg tussen opdrachtgevers en –nemers worden vastgelegd.

Goed opdrachtgeverschap

Het Sociaal arrangement moet de standaard worden voor goed opdrachtgeverschap. ‘De afspraken in dat Sociaal arrangement moet je zien als een soort minimum. Als iedereen zich aan de set afspraken houdt die in het Sociaal arrangement wordt vastgelegd, dan stoppen we daarmee de race naar de bodem van de arbeidsvoorwaarden. Want iedereen begrijpt dat als je iemand voor een tientje per uur inhuurt, dat die daarvan dan geen arbeidsongeschiktheidsverzekering, pensioen en scholing kan regelen.’

Aanjager

Jan Brands
Bestuurslid Federatie Cultuur