Er wordt op vrijwel alle onderwerpen hard gewerkt aan de verbetering van de inkomenspositie van werkenden in de culturele en creatieve sector. Zie hierna voor een actueel overzicht per thema.

Ook op de sociale media

Structurele
Sociale Dialoog

29 oktober 2018

Vandaag werd in ten kantore van Kunsten 92 de tweede versie van de Fair Practice Code gepresenteerd. Kunsten 92 was ook de aanjager van deze actielijn.

Versterken Verdienvermogen

Verbeteren 
Arbeidsvoorwaarden 

LloydConferentie

Wanneer: 29 januari 2019

Waar: Noordwijk

Programma:

13:00-14:00 uur Ontvangst
14:00-14:05 uur Openingsfilm
14:05-15:15 uur Tafelgesprekken
15:15-15:30 uur Overloop naar plenaire zaal
15:30-15:50 uur Opening plenaire slotsessie
15:50-16:05 uur Minister
16:05-16:30 uur Panel
16:30-16:45 uur Afsluiting
16:45 uur Borrel

Aanmelden: 

Lloyd Conferentie

Of meld je meteen aan!