De Arbeidsmarktagenda is een project en beschikt niet over een permanent bemensd secretariaat. Zowel Regiegroep als Stichting Middelen Arbeidsmarktagenda Culturele en Creatieve Sector zijn uitsluitend per email of onderstaand formulier bereikbaar. Contactpersoon is Gerard van Essen (g.van.essen [at] ser.nl