Deze publicatie beschrijft de vorderingen van de afgelopen twee jaar in het doen en denken over versterking van de arbeidsmarkt in het kader van de ‘Arbeidsmarktagenda Culturele en Creatieve Sector 2017-2023’.