Naar een betere arbeidsmarktpositie van werkenden in de culturele en creatieve sector

Tijdelijke contracten, minimale uurtarieven, ontbrekende sociale risicodekking, onbetaald werk: aan de arbeidsmarktpositie van werkenden in de culturele en creatieve sector valt nog veel te verbeteren. Precies dat is het doel van de Arbeidsmarktagenda Culturele en Creatieve Sector 2017-2023 die op 14 november 2017 werd aangeboden aan minister Ingrid van Engelshoven van OCW. Deze werkagenda bevat 21 agendapunten die kunnen bijdragen aan betere arbeidsvoorwaarden en betere verdiensten voor iedereen die werkzaam is in de culturele en creatieve sector: van acteurs, kunstenaars, musici en museummedewerkers, tot ontwerpers, architecten, filmers en journalisten, zelfstandig of in (tijdelijke) loondienst.

De Tweede Kamer heeft voor de uitvoering van de agendapunten in de Arbeidsmarktagenda €400.000 beschikbaar gesteld. Voor ieder agendapunt is een aanjager gevonden die de uitvoering ervan voortstuwt. Het doel is om de culturele en creatieve sector hier zo goed mogelijk bij te betrekken en zo de sociale dialoog te bevorderen.

Wat willen we bereiken?

De 21 agendapunten in de Arbeidsmarktagenda zijn verdeeld over drie hoofdthema’s: het bevorderen van een structurele sociale dialoog tussen werkgevers en werkenden, het versterken van het verdienvermogen en het verbeteren van arbeidsvoorwaarden van werkenden.

Structurele
Sociale Dialoog

Verbeteren
Arbeids-
voorwaarden

Versterken
Verdien-
mogelijkheden

Actueel

Alles over culturele arbeidsmarkt in Boekman #117

Alles over culturele arbeidsmarkt in Boekman #117

Het nieuwe nummer van Boekman, het tijdschrift van de Boekmanstichting is geheel gewijd aan de arbeidsmarkt in de culturele sector. Alles over de complexe arbeidsmarktpositie van kunstenaars, over scholing, vrijwilligers en betaalbare ateliers.
.

Werkconferentie Arbeidsmarktagenda op 21 januari

Werkconferentie Arbeidsmarktagenda op 21 januari

Op 21 januari 2019 wordt in Utrecht de Werkconferentie Arbeidsmarktagenda gehouden waar de plannen worden besproken voor verbetering van de positie van werkenden in de culturele en creatieve sector.